با توجه به نیاز جامعه فیزیوتراپی ایران به آشنایی بیشتر و کاربرد مطلوب تر تکنیک های جدید درمانهای دستی در توانبخشی,"پروژه مدرسه منوال تراپی" تلاشی است در راستای رشد کیفی/تخصصی فیزیوتراپیست ها و پاسخ به این نیاز. برنامه ای مدون,کامل وزمان بندی شده شامل تمامی مباحث مربوط به منوال تراپی,تست های حرکتی برای ارزیابی,تکنیک های اصلاحی منیپلیشن(درمان دستی) اندام ها , ستون فقرات, کرانیوساکرال, ویسرال, در قالب کارگاه های پیوسته آموزشی تجربی/کلینیکال با استاندارد اروپایی وامتحان نهایی برای اخذ گواهینامه

Manual Therapy Certificate Program (MTCP)

 باهمکاری ونظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و درراستای اهداف مندرج در تفاهم نامه ای که بتاریخ 6/6/1395 بین مدرسه اروپایی منوال تراپی و معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران به امضاء رسید.  برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام  لطفابا تلفن و ایمیل زیر تماس بگیرید

https://www.facebook.com/groups/1399906360333415/

 

+00989121762851  divan@dada.it  info@europeanschoolofmanualtherapy.com  

 

download contract